Ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

Registrovaný zákazník

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

Marketing (oprávnený záujem)

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

Informácia o spracúvaní osobných údajov E-shop

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

Evidencia obchodných partnerov

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie