Novinky

Zverejnené: 12.04.2021

Som novinka

Zverejnené: 13.03.2018

Prepracovaný modul pre newslatter

Zverejnené: 13.03.2018

Modul ponuky

Zverejnené: 13.03.2018

Čisté URL adresy
    samuel@greenfieldshop.sk +421 917 530 193

    0 ks 0.00 €

    0 | 0.00 €

    • Nákupný košík je prázdny.

    SlovenskýAngličtina

    UPRAVENÉ 7.12.2016

    Zaradenie produktov do stromu kategórií od Heureky

     

    Porovnávač Heureka zverejňuje zoznam svojich kategórií vo formáte XML dostupnom na adrese http://www.heureka.sk/direct/xml-export/shops/heureka-sekce.xml. Keď si ho otvoríte, zamerajte sa na element "CATEGORY_FULLNAME", ktorý obsahuje celú cestu pre každú z položiek.

     

    Ukážka XML súboru s kategóriami z Heureky

     

    Prejdite do sekcie Produkty - XML Exporty pre porovnávače a VO.

     

    Vstup do sekcie s xml exportami

     

    Po otvorení adresy za URL XML dostanete XML súbor, ktorý v elemente "CATEGORYTEXT" obsahuje aktuálnu cestu. Ako môžete vidieť, je odlišná od tvaru požadovaného Heurekou.

     

    Ukážka zlej cesty kategórie pre Heureku

     

    Vyhľadajte si preto v ich zozname takú sekciu, ktorá sa čo najviac podobá tej vašej. V tomto prípade ide o nohavice.

     

    Ukážka stromovej XML štruktúry kategórií Heureky

     

    Keď už máte všetky potrebné údaje, presuňte sa do časti Horné menu a upravte požadovanú kategóriu pomocou ikonky s ceruzkou.

     

    Vstup do sekcie s kategóriami a ich úprava

     

    Nájdite si textové políčko "Názov do exportu". Sú dve možnosti jeho vyplnenia:

     

    - Ak sa počet vašich kategórii v ceste zhoduje s počtom na Heureke, každej z nich priradíte iba jeden názov (element "CATEGORY_NAME"), čiže v tomto prípade by sme poslednej nastavili "Pánske nohavice". Je to výhodné najmä v prípade, že používate rovnaký strom, no odlišné názvy,

     

    - V opačnej situácii do poľa vyplňte časť alebo aj celú cestu (element "CATEGORY_FULLNAME"). Treba mať ale na pamäti, že pri uvedení plnej cesty nemôžete mať názvy do exportu vyplnené pri nadradených ani podradených kategóriach. Odporúčame to preto aplikovať na sekcie najnižšej úrovne.

     

    Vyplnený názov kategórie do exportu

     

     Po uložení sa opätovne presuňte do časti Produkty - XML Exporty pre porovnávače a VO a upravte položku pomocou označenej ikonky.

     

    Opätovný vstup do sekcie s XML exportami

     

    V zozname vytváraných elementov si nájdite "CATEGORYTEXT", ktorý je nastavený na "Kategórie (klasické)". To znamená, že sa doňho vkladá reálny strom kategórii tak, ako ho vidí zákazník na stránke.

     

    Element s nastaveným výpisom reálnych kategórií

     

    Namiesto toho teda zvolíme "Kategórie (1)", kde číslo v zátvorke označuje poradie názvu do exportu zadaného pri kategórii.

     

    Element s nastavením názvov do exportov pre kategórie

     

    Po uložení je súbor potrebné pregenerovať, čo spravíte pomocou odkazu "Vytvorenie XML". Môžete tiež počkať na automatické obnovenie cez cron, ak ho u nás využívate.

     

    Pregenerovanie XML súboru

     

    Po ukončení procesu si znova pozrite súbor cez odkaz za "URL XML" a uvidíte, že element "CATEGORYTEXT" má novú hodnotu.

     

    Pregenerovaný XML súbor pre Heureku